Evelina Barkauskaitė

Specialybė

Klinika/os

Darbo laikas

Apie specialistą

Papildomas kvalifikacijos tobulinimas, domėjimosi sritys:

2023m. Dalyvavau Tarptautinėje konferencijoje “Nacionalinė autizmo konferencija”;

2022 metais dalyvavau konferencijoje ,,Žmonių, turinčių negalią, sveikatinimo, slaugos ir
reabilitacijos aktualijos”;

2022 m. Dalyvavau penktoje respublikinėje nuotolinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje
,,Vaikų sveikatos priežiūra 2022”;

2022m. Dalyvavau Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai” rengtuose praktiniuose
mokymuose ,,Sensorinė integracija”;

2021m. Dalyvavau seminare “Efektyvus fizinis ugdymas vaikams, turintiems raidos sutrikimų”;

2021m. Dalyvavau nuotolinėje konferencijoje “Kūdikių masažas ir mankštos elementai. Teorija
ir praktika.”;

2021m. Išklausė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro patvirtintą
konferenciją ,,Profesinė medicininė etika. Bendravimas su pacientais. Sudėtingų situacijų
valdymo pagrindai”;

2021 metais dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo seminare „Vaikų, turinčių autizmo spektro
sutrikimą, judesių ir sensorinės integracijos ypatumai bei pagalbos būdai“;

2020 m. išklausiau Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro patvirtintą
konferenciją ,,Kūdikių ir vaikų smulkioji motorinė raida. Ergoterapeuto ir kineziterapeuto
vaidmuo darbe su ankstyvojo amžiaus vaikais”;

2020 metais dalyvavau nuotoliniame seminare ,,Savanorystė padedant autizmo spektro
sutrikimą, turintiems vaikams: iššūkiai ir galimybės”;

2020 metais dalyvavau nuotoliniame seminare ,,Efektyvus raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinių
gebėjimų ugdymas”;

2020 metais dalyvavau nuotolinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Skirtingų galių
vaikai: pagalba ir realybė”;

2020 metais dalyvavau respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Autizmas: Pažinti,
suprasti, padėti“;

2020 metais dalyvavau nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare ,,Neigiamų vaikystės
patirčių sindromas: kaip suprasti ir padėti vaikui?” ;
2020 metais dalyvavau nuotoliniame praktiniame seminare ,, Kaip be konfliktų ugdyti autizmo
sutrikimą turinčius vaikus mokykloje? “;

2019 metais dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų
ugdymas Lietuvoje“;

2018 metais dalyvavau praktiniame užsiėmime „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų,
sensorinė patirtis“;2018 metais dalyvavau praktiniame užsiėmime „Struktūruotas ugdymas: metodai ir priemonės“.

Taip pat vienerius metus nuo 2018 iki 2019 praleidau Prancūzijoje projekte “Service Civique”,
ten dirbau reabilitacijos centre su asmenimis, turinčiais specialiųjų poreikių.
Atsiliepimų nėra.