Gydytojo iškvietimas į namus

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka:

  1. Gydytojo iškvietimai į namus registruojami kreipiantis į klinikos registratūrą telefonu arba tiesiogiai atvykus į kliniką kreipiantis į registratūrą.
  2. Gydytojo iškvietimai į namus registruojami nuo 8:00 val. iki 11:00 val. darbo dienomis.
  3. Paslaugas namuose teikia: šeimos gydytojas ir vaikų ligų gydytojas.
  4. Planinius vizitus pas neįgaliuosius pagal skatinamųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką atlieka gydytojas, prie kurio yra prisirašęs pacientas, su juo iš anksto suderinus laiką.

Jeigu paciento būklė neatitinka indikacijų, kurios turi būti norint iškviesti gydytoją į namus, o pacientas nesutinka atvykti į kliniką, tuomet gydantis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu ir nusprendžia dėl tolimesnio veiksmų plano bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Sprendimą, dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo, priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas.

Šeimos gydytojų vizitacijos laikas namuose:
Jei šeimos gydytojai įstaigoje dirba rytinėje pamainoje, tuomet į iškvietimą vyksta tik po jų darbo laiko įstaigoje.
 • Jei šeimos gydytojai įstaigoje dirba popietinėje pamainoje, į iškvietimą vyksta prieš jų darbo laiką.
(Šeimos gydytojų darbo laiką galite pasitikslinti spustelėję nuorodą: Gydytojai – Darbo grafikai 

Gydytojo iškvietimo į namus metu (paciento namuose) kompensuojamų vaistų receptai nerašomi.