Įgyvendinami ES projektai

Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0008
„Sveikatos priežiūros modelio su integruota
gyvensenos medicinos intervencija taikymas
pacientams, sergantiems 2 ir daugiau lėtinėmis ligomis“

UAB „MEDGINTRAS“, kartu su partneriais – UAB „Pasirink“, Uždarąja akcine bendrove
Vilkmergės klinika ir Viešąja įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras,
įgyvendina projektą, kurio tikslas yra pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modelį, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą
ir jų kokybę poliligotiems asmenims. Tikimasi, kad numatomas išbandyti modelis ateityje
galės būtų įdiegiamas nacionaliniu mastu.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-10-14
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-10-14


UAB „MEDGINTRAS” teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas

UAB “MEDGINTRAS” įgyvendina projektą teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas. Šiuo projektu planuojam

a spręsti Kauno miesto sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo problemas tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti jos netolygumus. Projekto tikslas –

padidinti UAB „MEDGINTRAS“ klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Kauno miesto gyventojams.

Projekto metu numatytas patalpų remontas, odontologinės įrangos įsigijimas, kitos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos prieži

ūrai, pacientų lankymui namuose, įsigijimas, bei transporto priemonės, taip pat skirtos pacientų lankymui namuose, įsigijimas.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos medicininės įrangos, automobilį, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 5971 gyventojų. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

Projekto tikslinė grupė yra Kauno miesto savivaldybės gyventojai. Atnaujinus patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, automobilį bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad daugiau Kauno savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projekto pavadinimas – UAB “MEDGINTRAS” teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas.

Projekto vykdytojas – UAB “MEDGINTRAS”.

 

______________________________________________________________________________________________

 

UAB “Eikime kartu” įgyvendina projektą dėl teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimo

Pagrindinė UAB „Eikime kartu”pirminės asmens sveikatos priežiūros centro problema – medicinos įrangos trūkumas, siekiant teikti kokybiškesnes pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Siekiant spręsti aprašytą problemą projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti UAB „Eikime kartu” infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Taip pat planuojama suremontuoti laiptus, pritaikyti patekimą į patalpas neįgaliesiems.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos medicininės įrangos, bus suteiktos kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 1616 gyventojų.

Projekto tikslinė grupė yra Kauno miesto savivaldybės gyventojai. Atnaujinus patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslas – pagerinti UAB „Eikime kartu“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno miesto gyventojams.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „Eikime kartu“

 

______________________________________________________________________________________________

 

UAB „Pasirink“ diegs šiuolaikiškas kokybės valdymo sistemas

UAB „Pasirink“ įgyvendina projektą „UAB “Pasirink” teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti UAB „Pasirink“ infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos, odontologijos, kompiuterinę įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Taip pat planuojama įmonės patalpose įrengti liftą.

Įsigijus naują įrangą, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 2075 gyventojams. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projekto pavadinimas – UAB „Pasirink“ teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas

Projekto vykdytojas – UAB „Pasirink“.

 

______________________________________________________________________________________________

 

UAB „Medgintras“ diegia inovatyvią vadybos metodiką pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.

ES logotipas

Siekiant padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą pagal Lietuvos verslo paramos agentūros patvirtintą paraišką Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0030 bus įdiegta inovatyvi vadybos metodika.

Mūsų organizacija įgyvendina projektą „Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas UAB „Medgintras“.

Subalansuotų rodiklių sistema yra išskiriama į 4 perspektyvas:

  1. Klientų (pacientų) perspektyva
  2. Vidinių procesų perspektyva
  3. Personalo ir tobulėjimo perspektyva
  4. Finansų perspektyva

Subalansuotų rodiklių sistema yra reikalinga todėl, kad padeda koncentruotis į strateginius tikslus, padeda suvaldyti konfliktuojančius tikslus ir veiksmus, pristato strategiją visam personalui, palaipsniui įgyvendina numatytą strategiją bei suteikia įrankius įmonės efektyvumo matavimui.

Įgyvendinus užsibrėžtus ilgalaikius tikslus, numatoma UAB „Medgintras“ (Altamedica grupė) išvesti į naują vystymosi etapą, ženkliai pagerinti rezultatus, darbo organizavimą bei darbuotojų gerbūvį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *