Klinikoje prisirašiusiems pacientamsKlinikoje neprisirašiusiems pacientams
Pirminė konsultacijaNemokama30 €
Pakartotinė konsultacija (iki 2 savaičių)Nemokama20 €
Konsultacija paciento namuose (Kauno miesto ribose)Nemokama95 €
Konsultacija paciento namuose (už Kauno miesto ribų iki 10 km.)Nemokama120 €
Konsultacija paciento namuose (už Kauno miesto ribų daugiau nei 10 km.)Nemokama150 €
Vizitas pas naujagimį į namusNemokama35 €
PaslaugaKlinikoje prisirašiusiems pacientamsKlinikoje neprisirašiusiems pacientams
Profilaktinis sveikatos tikrinimas įsidarbinant10 €12 €
Profilaktinis dirbančiųjų sveikatos tikrinimas10 €12 €
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas Altamedica Lašo klinikoje13 €28 €
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas (Altamedica Senamiesčio, Prancūzų ir Šiaurės klinikose)16 €31 € (Senamiesčio klinikoje neatliekama)
Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas (Altamedica Lašo ir Prancūzų klinikose)16 €30 €
Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas (Altamedica Senamiesčio ir Šiaurės klinikose)19 €33 € (Senamiesčio klinikoje neatliekama)
Sveikatos tikrinimas norint įsigyti šaunamąjį ginklą (Altamedica Lašo ir Prancūzų klinikose)19 €35 €
Sveikatos tikrinimas norint įsigyti šaunamąjį ginklą (Altamedica Senamiesčio ir Šiaurės klinikose)23 €39 € (Senamiesčio klinikoje neatliekama)
Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį12 €19 €
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivadedžio sveikatos tikrinimas30 €40 € (Senamiesčio klinikoje neatliekama)
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (tik Altamedica Senamiesčio klinikoje)8 €10 €
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (tik Altamedica Senamiesčio klinikoje)8 €10 €

Išsamus mokamų paslaugų ir laboratorinių tyrimų kainynas yra kiekvienoje Altamedica klinikos registratūroje. Norint sužinoti tam tikros paslaugos ar tyrimo kainą – prašome skambinti klinikos registratūrai ir Jums bus suteikta visa išsami informacija apie šiuo metu taikomas kainas.