KORUPCIJOS PREVENCIJA

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Altamedica klinika, kaip socialiai atsakinga gydymo įstaiga, propoguoja LR sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje. Klinika taip pat pasisako prieš bet kokius neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Atkreipiame dėmesį, jog teisinę atsakomybę dėl korupcijos užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir pan.) paėmimas, bet ir jo davimas.

Altamedica klinika siekia, kad pacientams teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas būtų išvengta korupcijos apraiškų. Todėl skatiname susidūrus su korupcija elgtis atitinkamai:

Kreiptis reiktų tik tuo atveju, jei Jūs esate tikri, jog turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie Altamedica klinikos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pastebime, kad teisė tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), todėl visi kreipimaisi norminių teises aktų nustatyta tvarka bus perduodami STT.
Akcentuojame, kad norminiais teisės aktais baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str., 236 str.).

Geriausia padėka gydytojui – paciento šypsena