KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

Visiems asmenims, kurie yra prisirašę prie Altamedica klinikos bei yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (vaikai iki 18 m., moksleiviai, studentai, kurie mokosi dieniniuose skyriuose, dirbantieji asmenys, turintys SODROS pažymėjimą, neįgalieji, pensininkai ir kt.), yra teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (tos, kurios finansuojamos PSDF lėšomis pagal sudaromas sutartis su TLK).

Jei pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tuomet jis taip pat gali kreiptis į kliniką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo (gydytojų konsultacijų, tyrimų, procedūrų ir kt.) – tik tokiu atveju suteiktos medicinos paslaugos yra mokamos.

Registruotis vizitui pacientai gali tiesiogiai atvykus į kliniką, skambinant nurodytu registratūros telefonu bei internetu.

Jei dėl tam tikrų aplinkybių pacientas negali atvykti paskirto vizito metu (prieš tai iš anksto užsiregistravus) – prašome apie tai informuoti klinikos registratūrą ar gydytoją.

 1. Pacientas (paciento globėjas), norint užsiregistruoti vizitui pas gydytoją, gali kreiptis į registratūrą tiesiogiai atvykus arba nurodytu registratūros telefonu.
 2. Kreipiantis tiesiogiai ar telefonu, registratūros darbuotoja informuoja pacientą apie artimiausią galimą vizito dieną bei laiką. Jei pacientui data ir laikas yra tinkamas – tuomet jis užregistruojamas gydytojo vizitui Altamedica klinikos vidinėje sistemoje.
 3. Taip pat pacientas (paciento globėjas) turi galimybę registruotis vizitui pas gydytoją internetu, klinikos nurodytoje internetinėje pacientų registracijos sistemoje – e-pacientas.
  Registruodamasis internetu pacientas savarankiškai atlieka visus reikiamus veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos sistemoje.
 4. Pacientas gali registruotis pas gydytoją ilgesnės trukmės apsilankymui, prieš tai suderinęs laiką su gydančiu gydytoju.

 • Pacientas, pasirinkęs Altamedica kliniką ir joje dirbantį šeimos gydytoją, pediatrą ar gydytoją psichiatrą, toliau visus klausimus, kurie kyla dėl sveikatos problemų, derina su tuo gydytoju ar slaugytoja. Kreipiantis į šeimos gydytoją dėl sveikatos problemų ar kompensuojamų vaistų išrašymo, būtina iš anksto užsiregistruoti atvykus į registratūrą, paskambinus registratūrai telefonu ar registruojantis internetu. Šeimos gydytojas ar gydytojas  pediatras po apžiūros paskiria reikiamą gydymą ir ištyrimą, esant būtinybei – išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą. Esant poreikiui, įvertinęs sveikatos būklę, gydytojas nukreipia gydytojo specialisto konsultacijai, suderinęs su pacientu, paskiria vizito laiką. Pats pacientas gali registruotis tik mokamai gydytojo specialisto konsultacijai. Kreipiantis į gydytojus: psichiatrą, odontologą, pediatrą – nereikia šeimos gydytojo siuntimo. Kreipiantis į kitus gydytojus specialistus, be šeimos gydytojo siuntimo – konsultacija mokama.

  Apie gimusį ir į namus parsivežtą kūdikį reikia pranešti registratūros darbuotojams, tuomet pasirenkamas gydytojas. Kūdikį, per tris darbo dienas nuo pranešimo apie gimimą, aplanko ir apžiūri slaugytoja. Antrą savaitę naujagimį apžiūri gydytojas. Trečiam gydytojo vizitui su kūdikiu atvykstama į kliniką paskirtu laiku.

  Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ar vaiko sveikatos raidos istorija turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą. Pačiam pacientui kortelė neduodama. Registratūroje parengtus medicininius paciento dokumentus registratūros darbuotojai nuneša į gydytojo kabinetą. Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ar vaiko sveikatos raidos istorijas medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.

  Pacientai pas gydytoją priimami tik tam vizitui užregistruotu ir vizito lapelyje nurodytu laiku. Jei pacientas pavėluoja į paskirtą vizitą pas gydytoją, jo priėmimas, jeigu yra galimybė, nepažeidžiant kitų tą dieną užsiregistravusių pacientų interesų, gali būti nukeltas vėlesniam tos pačios dienos laikui arba pacientas užregistruojamas kitu artimiausiu registracijoje esančiu laiku.

  Jei pacientas negali atvykti į kliniką paskirtu laiku gydytojo apžiūrai, konsultacijai ar procedūrai – būtina apie tai pranešti registratūrai, gydytojui arba, jei registracija atlikta internetu, – anuliuoti savo internetinę registraciją bei pasirinkti kitą laisvą priėmimo laiką. Anuliuotu laiku priimamas kitas pacientas, o pranešusiajam apie neatvykimą, esant poreikiui, bus paskirtas kitas vizito laikas. Nepranešimas ir neatvykimas į gydytojo priėmimą fiksuojamas paciento asmens sveikatos istorijoje ir klinikos informacinėje pacientų registracijos sistemoje. Tai traktuojama kaip paciento pareigos atvykti į kliniką nustatytu laiku pažeidimas.

  Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas apžiūri pacientą ilgiau nei tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami kiek vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

  Pacientų priėmime su gydytoju dirbantis slaugytojas yra atsakingas už aptarnavimo eilės reguliavimą pacientų priėmimo metu ir priėmimo organizavimo priežasčių paaiškinimą kitiems laukiantiems pacientams.

  Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtiniam susirgimui, reikia atvykti į klinikos registratūrą ir nurodyti savo kreipimosi pobūdį. Esant skubios pagalbos indikacijoms, pacientas bus nukreiptas tą dieną dirbančio gydytojo apžiūrai, kur pacientui bus paskirtas reikiamas gydymas ir ištyrimas.

  Esant skubios pagalbos poreikiui, gydytojo konsultacijai pacientai priimami bendros eilės tvarka. Tą dieną dirbantis gydytojas pirmiausiai priima karščiuojančius, po to kitus ūmiai susirgusius (susirgusius tą pačią dieną) pacientus. Bet kokiu atveju, gydytojas individualiai sprendžia, kurį pacientą pirmiausia priimti papildomai, atsižvelgdamas į pacientų būklę.
  Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusių pacientų, pacientai apie tai yra informuojami, jei yra nurodę savo kontaktus. Jei paciento pateikta kontaktinė informacija yra klaidinga – už tai atsako pats pacientas. Apie šeimos ar apylinkės gydytojo pasikeitimą prisirašę pacientai informuojami jiems atvykus į kliniką.

 • Pacientas, kuris pageidauja toliau gydytis pas kitą klinikos gydytoją, turi kreiptis į registratūrą ir užpildyti prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją.

  Registratūros darbuotojas registruoja prašymą ir toliau pacientas gali gydytis pas naujai pasirinktą gydytoją.