PSICHOTERAPEUTO KONSULTACIJOS

Psichoterapijos metu kryptingiau ir giliau žvelgiama į kliento problemas, daugiau gilinamasi į sunkumo priežastis, būdus tam sunkumui įveikti, gyvenimo su tuo sunkumu niuansus.

Psichoterapeutas – tai specialistas, kuris pabaigė ne mažiau kaip 3 metus trunkančias kurios nors psichoterapijos krypties studijas. Įprastai tai psichologas, gydytojas ar kitas specialistas, kuris po aukštojo mokslo studijų toliau gilino savo žinias ir tokiu būdu jis tapo psichologu-psichoterapeutu, psichiatru-psichoterapeutu ar kt. Panašiai kaip ir psichologas, psichoterapeutas gydo pokalbiu, tačiau problemas analizuoja daug giliau negu psichologinių konsultacijų metu, remdamasis konkrečia psichoterapine paradigma. Dažniausiai psichoterapiniai susitikimai vyksta kartą per savaitę ir gali trukti kelerius metus.

 Kaina, €
Pirminė psichoterapeuto konsultacija60
Pakartotinė psichoterapeuto konsultacija50

KAIP TAIPTI PACIENTU: