Jurate-Zemaityte-ergoterapeute-Altamedica

Jūratė Žemaitytė

Specialybė

Klinika/os

Darbo laikas

Išsilavinimas

Darbo patirtis

Apie specialistą

Papildomas kvalifikacijos tobulinimas, domėjimosi sritys:

2023 metais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Nacionalinė autizmo konferencija”

2023 metais dalyvavo Lietuvos osteopatų asociacijos ir Lietuvos osteopatijos instituto organizuojamoje konferencijoje “Pirmieji vaiko gyvenimo metai” 

2023 metais dalyvavo konferencijoje: “Kalbos terapijos vaidmuo ugdymo ir reabilitacijos procese” 

2022 metais išklausė sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro patvirtintą seminarą „Kūdikių masažas ir kineziterapija“.

2022 metais dalyvavo moksliniame – praktiniame seminare „Neišnešioto naujagimio priežiūra – iššūkis šeimai ir specialistams“.

2022 metais dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vaikų emocinė gerovė ligoninėse: realybė ar siekiamybė“.

2021 metais dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, judesių ir sensorinės integracijos ypatumai bei pagalbos būdai“.

2021 metais dalyvavo mokslinėje praktinėje tarptautinėje konferencijoje „Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“.

2021 metais dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Komunikacijos iššūkiai multikultūrinėje medicinos ir sveikatos priežiūros srityje“.

2021 metais dalyvavo tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Pasaulis man padeda. Kaip sukurti visuomenę, padedančią specialiųjų poreikių vaikams augti saugiai, oriai ir džiaugsmingai“.

2020 metais dalyvavo respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Autizmas: Pažinti, suprasti, padėti“.

2019 metais dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje „Aktualūs vaikų reabilitacijos klausimai“.

2019 metais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas Lietuvoje“.

2018 metais dalyvavo seminare „A. spektro mokyklų tinklas: naujos ugdymo galimybės vaikams“ ir patobulino specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kompetenciją.

2018 metais dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Autizmo spektro sutrikimai: Vaikų raidos ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“.

2018 metais Kauno Prano Daunio ugdymo centre vyko Interreg PL-LT projekto „Autism PL-LT Platform supporting services“ tarptautinei mokymai, kuriame Jūratė skaitė pranešimą apie: „Pažintinių funkcijų lavinimo galimybės: programos RehaCom pristatymas“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Alternatyvios komunikacijos taikymo galimybės dirbant su ASS turinčiais vaikais“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sensorinė patirtis“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Struktūruotas ugdymas: fizinės aplinkos pritaikymas“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Struktūruotas ugdymas: dienotvarkės ir tvarkaraščiai“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Struktūruotas ugdymas: metodai ir priemonės“.

2018 metais dalyvavo praktiniame užsiėmime „Savitvarkos įgūdžių ugdymas“.

2017 metais dalyvavo moksliniame praktiniame seminare „Į tikslą orientuota terapija“.

2017 metais dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo metodai“.