ES projektai

Įgyvendinami ES projektai

 

Kauno miesto savivaldybės administracija 2024 m. birželio 13 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“ Nr. 09-010-P-0042  sutartį. Projekto vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracija, administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Kauno miesto poliklinika, UAB MEDGINTRAS, UAB InMedica, UAB Vita longa, UAB Žaliakalnio poliklinika.

Projektui finansavimas yra skiriamas pagal  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 117 937,30 Eur, iš jų EGADP subsidijos lėšos – 97 468,83 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 20 468,47 Eur. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2025 m. kovo 31 d.

Projekto tikslinė grupė: bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Projekto tikslas – Pagerinti Kauno miesto ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybę ir prieinamumą, aprūpinant ASPN teikiančias mobilias komandas medicinos priemonėmis.

 

 

UAB „Pasirink“ ir UAB „Medgintras“ įgyvendina projektą „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai“.

Projekto  pavadinimas

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai

Projekto numeris

08.4.2-ESFA-V-622-01-0007

Veiksmų programa

Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Veiksmų programos prioriteto priemonė

Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas

Projektą įgyvendinanti institucija

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto vykdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto  partneriai

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
VšĮ Šeškinės poliklinika
VšĮ Kauno miesto poliklinika
UAB „MEDGINTRAS“
UAB „Pasirink“

Projektui skirtas finansavimas

790.234 Eur
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018 m. vasario mėn.  – 2023 m. lapkričio mėn.

Projekto statusas

Įgyvendinamas

 

 

UAB „Pasirink“ įgyvendina projektą „Aplinkai palankaus produkto (technologijos) diegimas odontologijos srityje“

UAB „Pasirink“ įgyvendina projektą „Aplinkai palankaus produkto (technologijos) diegimas odontologijos srityje“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis, pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.

Projekto tikslas – aplinkai palankaus produkto (technologijos) diegimas UAB „Pasirink“.         

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti ir įdiegti aplinkai palankų produktą (technologiją) – intraoralinio skenavimo technologiją (intraoralinius skenerius).

Diegiama intraoralinio skenavimo technologija leis optimizuoti burnos ertmės ir dantų atvaizdavimo funkciją ir pasiekti visas keturias aplinkai palankias savybes (sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį, sunaudoti mažiau energijos, išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo ir atliekų).

Projekto vertė – 60 500,00 Eur

ES finansavimas – 42 350,00 Eur

Projekto trukmė – 2023.07-2024.07

 

E-komercijos sprendimai UAB „Medgintras“

UAB „Medgintras“  2022 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos sprendimai UAB „Medgintras“.

UAB „Medgintras“ teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Paslaugos teikiamos „Altamedica“ vardu. Kaune esančios Šiaurės, Senamiesčio, Lašo, Prancūzų šeimos klinikos veikia nuo 2001 m., todėl turi ilgametę darbo su pacientais patirtį. Kiekviena klinika – unikali savo gydytojais specialistais ir teikiamų paslaugų spektru, išnaudojama jų sinergija ir veiklos įvairovė.  Įmonė šiuo metu neturi klientų savitarnos sprendimų. Skaitmenizuojantis įvairių paslaugų teikimui atsirado poreikis patenkinti klientų norą užsisakyti medicininių tyrimų atlikimą bei gydytojų-specialistų konsultacijas internetu, atliekant mokėjimą nuotoliniu būdu. Dėl to, projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti galimybę fiziniams asmenims elektroninėje parduotuvėje užsiregistruoti ir nusipirkti medicininių tyrimų atlikimą bei gydytojų-specialistų konsultacijas.

Projekto tikslas – informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Pabaigus projektą bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo per el. savitarnos sistemą bus siekiama nukreipti kuo daugiau naujų klientų, ypač užsisakančių vienkartines paslaugas. Tokiu būdu bus didinamas įmonės produktyvumas ir konkurencingumas. Bus toliau skiriamos lėšos įmonės produkcijos pristatymui (bus ir toliau periodiškai vykdomos įvairios rinkodaros kampanijos), o projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus atsakinga įmonės vadovybė ir įmonės specialistai. ES paramos dėka išaugsianti įmonės apyvarta ir pelningumas įgalins įmonės investicijas ateityje nukreipti į naujų gaminių kūrimą bei naujų pardavimo kanalų paiešką kitose ES šalyse bei kitose valstybėse.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. vasario mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra šio projekto vertė – 50000,00 Eur, iš kurių 37500,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0008 „Sveikatos priežiūros modelio su integruota gyvensenos medicinos intervencija taikymas pacientams, sergantiems 2 ir daugiau lėtinėmis ligomis“

UAB „MEDGINTRAS“, kartu su partneriais – UAB „Pasirink“, Uždarąja akcine bendrove Vilkmergės klinika ir Viešąja įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įgyvendina projektą, kurio tikslas yra pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir jų kokybę poliligotiems asmenims. Tikimasi, kad numatomas išbandyti modelis ateityje galės būtų įdiegiamas nacionaliniu mastu.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-10-14 Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30

UAB „MEDGINTRAS“ teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas

UAB „MEDGINTRAS“ įgyvendina projektą teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas. Šiuo projektu planuojama spręsti Kauno miesto sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo problemas tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti jos netolygumus. Projekto tikslas – padidinti UAB „MEDGINTRAS“ klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Kauno miesto gyventojams.

 

Projekto metu numatytas patalpų remontas, odontologinės įrangos įsigijimas, kitos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūrai, pacientų lankymui namuose, įsigijimas, bei transporto priemonės, taip pat skirtos pacientų lankymui namuose, įsigijimas.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos medicininės įrangos, automobilį, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 5971 gyventojų. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

Projekto tikslinė grupė yra Kauno miesto savivaldybės gyventojai. Atnaujinus patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, automobilį bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad daugiau Kauno savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto pavadinimas – UAB  „MEDGINTRAS“ teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas.

Projekto vykdytojas – UAB „MEDGINTRAS“.

 

UAB „Eikime kartu“ įgyvendina projektą dėl teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimo

Pagrindinė UAB „Eikime kartu“ pirminės asmens sveikatos priežiūros centro problema – medicinos įrangos trūkumas, siekiant teikti kokybiškesnes pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Siekiant spręsti aprašytą problemą projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti UAB „Eikime kartu“ infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Taip pat planuojama suremontuoti laiptus, pritaikyti patekimą į patalpas neįgaliesiems.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos medicininės įrangos, bus suteiktos kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 1616 gyventojų.

Projekto tikslinė grupė yra Kauno miesto savivaldybės gyventojai. Atnaujinus patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslas – pagerinti UAB „Eikime kartu“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno miesto gyventojams.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „Eikime kartu“

UAB „Pasirink“ diegs šiuolaikiškas kokybės valdymo sistemas

UAB „Pasirink“ įgyvendina projektą „UAB „Pasirink“ teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti UAB „Pasirink“ infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos, odontologijos, kompiuterinę įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Taip pat planuojama įmonės patalpose įrengti liftą.

Įsigijus naują įrangą, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 2075 gyventojams. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto pavadinimas – UAB „Pasirink“ teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas

Projekto vykdytojas – UAB „Pasirink“.

UAB „Medgintras“ diegia inovatyvią vadybos metodiką pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.

 

Siekiant padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą pagal Lietuvos verslo paramos agentūros patvirtintą paraišką Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0030 bus įdiegta inovatyvi vadybos metodika.

Mūsų organizacija įgyvendina projektą „Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas UAB „Medgintras“.

Subalansuotų rodiklių sistema yra išskiriama į 4 perspektyvas:

  1. Klientų (pacientų) perspektyva
  2. Vidinių procesų perspektyva
  3. Personalo ir tobulėjimo perspektyva
  4. Finansų perspektyva

Subalansuotų rodiklių sistema yra reikalinga todėl, kad padeda koncentruotis į strateginius tikslus, padeda suvaldyti konfliktuojančius tikslus ir veiksmus, pristato strategiją visam personalui, palaipsniui įgyvendina numatytą strategiją bei suteikia įrankius įmonės efektyvumo matavimui.

Įgyvendinus užsibrėžtus ilgalaikius tikslus, numatoma UAB „Medgintras“ („Altamedica“ grupė) išvesti į naują vystymosi etapą, ženkliai pagerinti rezultatus, darbo organizavimą bei darbuotojų gerbūvį.