INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (TAR, 2017-12-07, Nr. 19743, 2019-01-01 įstatymo redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2018-11-21, Nr. 18760) ir siekiant užtikrinti asmenų, pranešusių apie pažeidimus teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, bei sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą pacientams, suteikiame galimybę užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą ir ją pateikti adresu pranesk@medgintras.lt