Dienos socialinė globa asmens namuose

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

„Altamedica“ dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų tikslas – teikti kompleksinę, nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose. Siekiame, kad mūsų globojami asmenys ir jų artimieji jaustųsi ramiais, visaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais.

Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose kiekvieną dieną, net ir savaitgaliais, iki 10 valandų per dieną teikia profesionalūs „Altamedica“ slaugytojai. Empatija, pagarba, sąžiningumas ir kokybė – kertinės „Altamedica“ vertybės, kuriomis remdamiesi rūpinamės globotinių gerove.

Kokie asmenys gali gauti šias paslaugas?

Profesionalūs slaugytojai yra orientuoti teikti pagalbą vaikams su negalia ar sunkia negalia, suaugusiems asmenims su negalia ar sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus su asmenims su sunkia negalia. „Altamedica“ specialistų teikiama integrali pagalba padeda užtikrinti palankias sąlygas globojamam asmeniui kuo ilgiau ir savarankiškiau gyventi savo namuose.

Kokias paslaugas teikia „Altamedica“ dienos socialinė globa asmens namuose?

 Kaina, €
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (vaikas su sunkia negalia, suaugęs asmuo su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia)15 eur./val.
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (vaikas su negalia, suaugęs asmuo su negalia, senyvo amžiaus asmuo)12 eur./val.
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose Kauno rajono savivaldybės gyventojams (vaikas su negalia, suaugęs asmuo su negalia, senyvo amžiaus asmuo)12 eur./val.

Koks teikiamų paslaugų periodiškumas?

Paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems Kaune ir Kauno rajone, iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę pagal susitarimą.

Dienos socialinės globos paslaugų poreikį ir periodiškumą įvertina „Altamedica“ socialiniai darbuotojai. Paslaugų teikimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens ribotą veiksnumą arba neveiksnumą tam tikroje srityje, asmens priskyrimą asmenų su negalia grupei, gyvenimo ir buities sąlygas ir šeimos narių galimybes padėti.

„Altamedica“ dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose yra dalinai kompensuojamos valstybės. Mokestis už šias paslaugas nustatomas individualiai, priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos.

 

Kaip gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas, kreipkitės į „Altamedica“ specialistus:

Paslaugų gavimo tvarkos aprašas:

NAUJIENOS

Palikti atsiliepimą:

Atsiliepimai:

Atsiliepimų nėra.