Autizmas ir SCERTS modelis: naujas metodas darbui su ypatingais vaikais

Autizmas ir SCERTS modelis Altamedica

Autizmas ir SCERTS modelis: naujas metodas darbui su ypatingais vaikais

Autizmas – viena plačiausiai tyrinėjamų vaikų psichiatrijos sričių. Tačiau Lietuvoje dirbantiems specialistams ir šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčius vaikus, itin trūksta moksliniais tyrimais paremtos informacijos darbui su jais. Todėl „Altamedica“ kartu su Norvegijos psichoanalizės institutu 2021 m. pradėjo vykdyti projektą „SCERTS modelio pritaikymas Lietuvoje“.

projekto partneriai

Šio projekto tikslas – sveikatos paslaugų netolygumų mažinimas, adaptuojant Lietuvoje nenaudotą SCERTS metodiką darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, apmokant specialistus ir šeimos narius. Šiuo projektu taip pat siekiama keisti visuomenės požiūrį į autizmą ir ASS asmenis bei mažinti psichologinių sutrikimų turinčių asmenų patiriamą socialinę atskirtį.

Daugiausiai kompetentingų specialistų, galinčių dirbti su ASS asmenimis, yra Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Todėl projekte orientuojamasi į mažąsias savivaldybes, siekiant mažinti atskirtį taip Lietuvos didmiesčių ir miestelių. Projekte bendradarbiaujama net su penkiomis Lietuvos savivaldybėmis – Joniškio, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Varėnos ir Marijampolės. Jose rengiami SCERTS modelio pritaikymo mokymai.

Naujas požiūris į autizmą – SCERTS modelis: kas tai?

SCERTS modelis – tarpdisciplininis, moksliniais tyrimais grįstas metodas darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Remiantis šiuo modeliu, ypatingas dėmesys skiriamas socialinei komunikacijai, emocijų reguliavimui ir transakciniam palaikymui.

Siekiant spartinti ASS turinčio vaiko raidą, SCERTS metodika apima įvairias vaiko raidos sritis (komunikacinę, socio-emocinę, kognityvinę ir motorinę) ir gyvenimo aplinkas. Todėl įtraukiami ne tik tėvai, bet ir bendruomenių atstovai ir įvairių sričių specialistai (vaikų ir paauglių psichiatrai, psichologai, ergoterapeutai, logopedai, pedagogai, socialiniai darbuotojai).

Šios metodikos tikslas – sukurti funkcionalų bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, išmokyti ASS vaikus prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos ir kasdienių iššūkių bei valdyti savo emocijas.

SCERTS modelis plačiai taikomas JAV, Kanadoje, Australijoje, Kinijoje, Japonijoje, Italijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Maltoje ir kt. šalyse. Naujojoje Zelandijoje naudojamas ir 0–6 metų vaikų mokymo programoje.

Projekto įgyvendinimas

Per dvejus metus skirtingų sričių (ergoterapijos, psichologijos, psichiatrijos ir logoterapijos) „Altamedica“ specialistai SCERTS mokymus jau vedė trijose savivaldybėse – Joniškio, Kaišiadorių, ir Varėnos. Mokymus išklausė 78 specialistai, 54 tėvai ir 17 bendruomenės atstovų. Šiuo metu mokymai vyksta Kazlų Rūdos savivaldybėje, planuojami Marijampolėje.  

Keturis mėnesius trunkančius mokymus sudaro trys dalys: teorinė dalis, praktiniai užsiėmimai ir savarankiško darbo pristatymas. Teorinių mokymų metu dalyviai supažindinami su SCERTS modeliu, jo autoriais, esminiais principais ir taikymo galimybėmis. Praktinių užsiėmimų metu mokomasi vertinti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus ir planuoti jų ugdymo procesą. Kadangi bendradarbiaujama su Norvegijos Psichoanalizės institutu, visi mokymų dalyviai turi galimybę išklausyti paskaitą apie darbo patirtį su autistiškais vaikais Norvegijoje.

Mokymus baigę specialistai džiaugiasi galėję praktiškai mokytis vertinti ASS turinčius vaikus bei taikyti SCERTS modelį planuojant ugdymo procesą ir kuriant naują santykį su ASS turinčiu vaiku.

Bendruomenių atstovai ypač vertino praktinius adaptacijos patarimus, įtraukiant ASS asmenis jų šeimas į bendruomenėje vykdomas grupines veiklas.

Autizmo spektrų sutrikimų turinčių vaikų tėvai patenkinti, kad įgytos žinios leido geriau suprasti, kaip ugdyti savo vaikus namuose ir kokybiškai bendradarbiauti su vaiko ugdymo įstaiga.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto partneriai – Norvegijos Psichoanalizės institutas.

Plačiau apie SCERTS modelio pritaikymo mokymus ir jų naudą – iš dalyvių lūpų

SCERTS mokymai buvo intensyvūs, su daug teorinių ir praktinių žinių, labiausiai džiaugiuosi, jog atradau metodikas, kaip vertinti ir sekti autistiško vaiko pažangą.

Man patiko mokymai, nes juose buvo mažai teorijos ir daug praktinių užduočių. Kurso metu galėjome analizuoti realius atvejus, stebėjome vertinimą ir patys jį atlikome. Labai tikiuosi, kad šie mokymai bus dar viena alternatyva specialistams ir tėvams renkantis, kaip ugdyti ypatingus vaikus.

SCERTS modelio mokymai be galo įdomūs, su naujovišku požiūriu į ASS turinčius vaikus. Tinkantys tiek tėvams, tiek specialistams. Esu ASS vaiko mama ir dalyvauju šiuose mokymuose norėdama sužinoti daugiau informacijos, kaip padėti savo vaikui. Būtent SCERTS mokymai padeda suprasti, į ką atkreipti dėmesį, norint padėti savo vaikui būti socializuotam. O svarbiausia, kaip padėti savo vaikui tapti savarankiškesniam kasdieniame gyvenime, kai tenka kovoti su vienokia ar kitokia situacija, kuri ne visada yra patogi.

SCERTS modelis yra inovatyvus, naujoviško požiūrio į ASS turinčius vaikus. Be galo lankstus ir pritaikytas individualiai ASS turintiems vaikams. Lektorės paskaitas dėsto labai profesionaliai bei sistemingai.

Nors informacijos pateikiama daug, bet lektorės ją labai susistemina, išgrynina ir akcentuoja, į ką atkreipti dėmesį, kas yra svarbiausia. Paklausus klausimo, visada atsako išsamiai ir su pavyzdžiais iš sukauptos praktinės patirties.